Παράδειγμα Οικονομικής Μελέτης σε Πολυκατοικία
  ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΛΑΜΠΤΗΡΑ
ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ LED
Watt (W) 60 14 7
Χρόνος ζωής  (h) 1.500 5.000 50.000
Κόστος 1 λαμπτήρα (€) 2 5 10
Κιλοβατώρες (kWh) ηλ. Ενέργειας που χρησιμοποιήθηκαν στο χρόνο ζωής της λάμπας LED (50kh) 3000 700 350
Κόστος Ηλεκτρ. Ενέργειας (0,15€/KWh) 450 105 52,5
Αριθμός Λαμπτήρων στο χρόνο ζωής της λάμπας LED 34 5 1
Σύνολο Κόστους Λαμπτήρων  (€) 68 25 10
Σύνολο κόστους Φωτισμού (€)               στο χρόνο ζωής της λάμπας LED 518 € 130 € 63 €
  ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ
Αριθμός Διαμερισμάτων 18
Αριθμος λαμπτήρων κλιμακοστασίου 20
Αριθμος νυχτερινών λαμπτήρων εισόδου 5
ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ LED
Watt (W) αντιστοιχής απόδοσης ισχύος 60 18 7
Συνολική Εγκατεστημένη Κατανάλωση 1500 450 175
Μ.Ο ωρών κατανάλωσης ανα ημέρα 4
Α. Μηνιαία Εξοικονόμηση Ενέργειας
kWh καταναλωσης στο μήνα 180 54 21
Κόστος Ηλεκτρ. Ενέργειας (0,15€/KWh) 27 8,1 3,15
Εξοικονόμηση μετα την αντικατασταση (€) 0 19 € 24 €
Β. Ετήσια Εξοικονόμηση Ενέργειας
kWh καταναλωσης στο έτος 2160 648 252
Κόστος Ηλεκτρ. Ενέργειας (0,15€/KWh) 324 97,2 37,8
Εξοικονόμηση μετα την αντικατασταση (€) 0 227 € 286 €
Γ. Εξοικονόμηση Ενέργειας στο χρόνο ζωής των λαμπτήρων LED
kWh καταναλωσης στις 50.000 ώρες 75.000 22.500 8.750
Κόστος Ηλεκτρ. Ενέργειας (0,15€/KWh) 11250 3375 1312,5
Εξοικονόμηση μετα την αντικατασταση (€) 0 7.875 € 9.938 €