ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ COSMOTE & NOVA

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ COSMOTE & NOVA

Σας παρέχουμε αξιόπιστες εγκαταστάσεις για τα Δύο Ελληνικά συνδρομητικά πακέτα  COSMOTE & NOVA σε ειδικές προνομιακές τιμές ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και με εγγυημένη απόδοση από τους ειδικούς της Signal Networks.   

ενδιαφέρομαι

SUPER ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ COSMOTE TV & NOVA

Η Signal Newtorks αναλαμβάνει την εγκατάσταση και συντήρηση των Ελληνικών συνδρομητικών τηλεοπτικών πακέτων COSMOTE TV & NOVA. Χρησιμοποιούμε αξιόπιστο, κύριο εξοπλισμό  και παρελκόμενα, έτσι ώστε η εγκατάσταση σας να διασφαλίζεται από ποιότητα του τηλεοπτικού σήματος που αναζητάτε σε βάθος χρόνου.

Η τεχνογνωσία μας διασφαλίζει την ποιότητα των εγκαταστάσεων που επιζητείτε και πάντα σε ανταγωνιστικές τιμές. Υπάρχει η δυνατότητα για ταυτόχρονη λήψη και των δύο Δορυφόρων COSMOTE TV & NOVA στην ίδια εγκατάσταση

Οι υπηρεσίες μας:

Εγκατάσταση δορυφορικού cosmote tv ή nova

Η εγκατάσταση δορυφορικού πιάτου από την εταιρεία μας στοχεύει στη διασφάλιση της απρόσκοπτης λήψης του συστήματος σε βάθος χρόνου. Οι εργασίες τοποθέτησης περιλαμβάνουν:

 • Βέλτιστη εγκατάσταση της βάσης στήριξης στην οποία θα τοποθετηθεί το δορυφορικό κάτοπτρο. Σε αυτό το στάδιο χρησιμοποιείται αλφάδι για να διασφαλιστεί η καθετότητα του συστήματος που είναι ο βασικός παράγοντας για την ποιοτική λήψη σε βάθος χρόνου της εγκατάστασής σας.
 • Συναρμολόγηση του δορυφορικού πιάτου. Η χρήση κατόπτρων 80cm και πάνω σαφώς προσφέρει πλεονεκτήματα στην απρόσκοπτη λήψη των δορυφορικών σας καναλιών. Είναι κοινά παραδεκτό ότι η ισχύς πλέον των δορυφόρων έχει βελτιωθεί που συνεπάγεται και την πιο εύκολη λήψη αυτών. Σε κάποιες περιπτώσεις όμως συνίσταται η χρήση μεγαλύτερης διαμέτρου από τα παλαιά των 60cm.
 • Ρύθμιση ή στόχευση του Δορυφόρου σας. Σε αυτό το σημείο με την χρήση του ειδικού πεδιόμετρου πραγματοποιείται η στόχευση στο επιθυμητό δορυφόρο αναλόγως το συνδρομητικό πακέτο που έχετε επιλέξει. Η ρύθμιση είναι πολύ σημαντική διαδικασία για την μεγιστοποίηση της απόδοσης του συστήματος σας. Η αζιμουθιακή κλίση, η κλίση ανύψωσης καθώς και την περιστροφή του LNB (screw) του πιάτου είναι τα 3 σημεία που θα αποτελέσουν την τελική άριστη λήψη.
 • Όδευση ομοαξονικού καλωδίου διανομής. Και σε αυτό το στάδιο της εγκατάστασης υπάρχουν λεπτομέρειες που θα πρέπει να προσεχθούν για μην έχετε απρόσμενα αποτελέσματα. Τόσο στην επιλογή των βυσμάτων όσο και στις γωνίες όδευσης του καλωδίου. Το κόστος για το πέρασμα του καλωδίου χρεώνετε 0,50€/μ.
 • Σύνδεση του Δορυφορικού σας Δέκτη (αποκωδικοποιητή). Η όλη διαδικασία ολοκληρώνεται με την σύνδεση του αποκωδικοποιητή με την τηλεόραση σας.

Στόχευση δορυφορικής κεραίας cosmοτε tv ή nova

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την στόχευση ή ρύθμιση του δορυφορικού σας συστήματος χρησιμοποιώντας νέας γενιάς πεδιόμετρα με γραπτή εγγύηση. Σε περίπτωση που το σήμα σας παρουσιάζει απώλειες (pixels στην οθόνη), χάσατε κάποια κανάλια ή στην χειρότερη ο δέκτης σας, σας αναγράφει «ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ- ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ) τότε οι υπηρεσίες μας μπορούνε να σας καλύψουν.

Ειδικές εφαρμογές Cosmote tv και nova

Πλέον στις περισσότερες περιπτώσεις κτιρίων και σε συνδυασμό νέων ηλεκτρονικών προϊόντων υπάρχουν αρκετές δυνατότητες τις οποίες μπορούν να αξιοποιήσουν οι χρήστες τόσο για να εξοικονομήσουν χώρο άλλα και να περιορίσουν την σπατάλη χρημάτων. Οι επιλογές είναι οι εξής:

 • Cosmote tv και nova με ξεχωριστά καλώδια, σε ένα πιάτο με παράκεντρα LNB’s

 • Cosmote tv και nova σε ένα καλώδιο με χρήση ενός πιάτου

 • Cosmote tv, nova και επίγειο σήμα μαζί σε ένα καλώδιο

 • Cosmote tv, nova και επίγειο σήμα σε όλο το διαμέρισμα

Η καλωδίωση σε όλες τις περιπτώσεις είναι ο βασικός παράγοντας για την υλοποίηση τέτοιων εφαρμογών.

Λύσεις υπάρχουν.  Εμπιστευθείτε μας την εφαρμογή τους 


Εφαρμογές:

 • Χώροι εστίασης

 • Μεμονωμένα διαμερίσματα

 • Πρακτορεία ΟΠΑΠ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΛΥΣΗ 1. Χρήση SPAUN SAR12F Διακόπτης 0/12V Για δύο δορυφόρους με μια κάθοδο σε δυο διαφορετικούς δέκτες ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Με το διακόπτη αυτό μπορούν να συνδεθούν δυο δορυφόροι στο ίδιο καλώδιο δουλεύοντας οι δυο δέκτες εναλλακτικά.

ΛΥΣΗ 2. Stacker DeStacker Switch DISEqC Για δύο δορυφόρους με μια κάθοδο σε δυο διαφορετικούς δέκτες. Επιτρέπει τη διέλευση επίγειου σήματος και εντολών DISEqC. Με αυτό το διακόπτη μπορούν να συνδεθούν δυο δορυφόροι στο ίδιο καλώδιο δουλεύοντας οι δυο δέκτες ταυτόχρονα ανεξάρτητα ο καθένας. (πχ. NOVA & OTE TV)

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η Signal Networks αναλαμβάνει την εγκατάσταση Δορυφορικών Συστημάτων με χρήση παράκεντρων LNB’s για την θέαση πολλών δορυφόρων με ένα κάτοπτρο και ένα καλώδιο. Μην περιορίζεται τις επιθυμίες σας. Η Signal Networks μπορεί να σας διασφαλίσει μια άρτια και επαγγελματική εγκατάσταση του συστήματος σας. Οικονομικά και αξιόπιστα

Η Signal Networks αναλαμβάνει την εγκατάσταση κινητών Δορυφορικών κατόπτρων με μοτέρ DiSEqC 1.2.

Διαθέτουμε αποδεδειγμένη εμπειρία σε σύνθετες εγκαταστάσεις κινητών Δορυφορικών Συστημάτων και χρησιμοποιώντας σύγχρονα ψηφιακά πεδιόμετρα και αναγνωρισμένα προϊόντα πετυχαίνουμε άρτιες εγκαταστάσεις, οικονομικά και υπεύθυνα

H Signal Networks προσφέρει υπηρεσίες μετεγκατάστασης του Δορυφορικού σας στο νέο σας χώρο.

Με απόλυτο επαγγελματισμό και πάντα σε ανταγωνιστικές τιμές σας μεταφέρουμε και επαναεγκαθιστούμε το Δορυφορικό σας σύστημα στη νέα σας τοποθεσία.

Η εταιρεία Signal Networks εφαρμόζοντας σύγχρονα προϊόντα, προσφέρει αποτελεσματική διανομή εικόνας και ήχου από το κεντρικό Δορυφορικό σύστημα σε διαφορετική πηγή εντός της οικείας σας. Άριστη ποιότητα εργασίας με επαγγελματική φιλοσοφία

Η Signal Netwroks αναλαμβάνει την εγκατάσταση ασύρματου συστήματος με δυνατότητα τηλεχειρισμού για δεύτερη τηλεόραση του χώρου σας.

Αναλαμβάνουμε την ποιοτική αναμετάδοση, εικόνας και ήχου, του Δορυφορικού σήματος από έμπειρο τεχνικό της εταιρείας μας.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ

Η Signal Networks προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες σε δορυφορικές εφαρμογές:

 • Πλήρη εξοπλισμό δορυφορικών εγκαταστάσεων
 • Εγκαταστάσεις δορυφορικών συστημάτων
 • Ρύθμιση / στόχευση δορυφόρων με σύγχρονα Δορυφορικά πεδιόμετρα
 • Συντήρηση δορυφορικών συστημάτων (after Sale)
 • Εγκαταστάσεις πολλαπλών δορυφόρων (Multi LNB’s)
 • Εγκαταστάσεις κινητών δορυφορικών συστημάτων
 • Κεντρικές δορυφορικές εγκαταστάσεις

Multiroom από την Cosmote TV

Υλοποιούμε εγκαταστάσεις με προδιαγραφές

Stacker DeStacker Switch DISEqC

1

ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΛΕΤΗ

Ερχόμαστε στο χώρο σας και μελετάμε τις ανάγκες σας για να βρούμε την βέλτιστη για εσάς λύση. Σας προτείνουμε πάντα την καλύτερη και πιο οικονομική λύση

2

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Πλήρης τεχνική υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς με πολυετή εμπειρία πριν και μετά το έργο

3

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Δεσμευόμαστε για τις εργασίες μας. Παρέχουμε Εγγυήσεις καλής λειτουργίας των Συστημάτων και του εξοπλισμού ξεχωριστά.

4

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Στόχος μας σε κάθε εγκατάσταση είναι να προσφέρουμε άρτια ποιότητα εφαρμογής και ταυτόχρονα επαγγελματική ανταπόκριση πριν και μετά το έργο.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μην διστάσετε να μας στείλετε το μήνυμα σας ή να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικώς