Η Signal Networks διαθέτει πλήρη τεχνική κατάρτιση χρησιμοποιώντας σύγχρονα ψηφιακά όργανα (πεδιόμετρα) προσφέρει επαγγελματικές υπηρεσίες στο τομέα του ελέγχου και συντήρησης των εγκαταστάσεων σας.

Σε μια πολυκατοικία η κατάσταση των καλωδίων και οι πρίζες των διαμερισμάτων παίζουν σημαντικότατο ρόλο στην απόδοση του συστήματος λήψης του τηλεοπτικού σήματος. Αρκετά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν συνήθως παλαιές πολυκατοικίες στην λήψη σημάτων λόγο φθαρμένων εσωτερικών  καλωδιώσεων και λανθασμένης επιλογής πριζών στα διαμερίσματα.

Η Signal Networks προσφέρει υπηρεσίες ελέγχου και συντήρησης εγκαταστάσεων για κάθε μικρό η μεγάλο κτίριο.

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ:

  • ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΛΑΒΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ
  • ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ
  • ΕΛΕΓΧΟΣ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΙΖΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
  • ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΕΣ – ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΕΣ)
  • ΕΛΕΓΧΟΣ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ
  • ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Παραδίδεται φύλλο ελέγχου και συντήρησης για όλες μας τις υπηρεσίες !!!