Υπηρεσίες Συντήρησης & Ελέγχου Απόδοσης Εγκαταστάσεων

Υπηρεσίες Συντήρησης & Ελέγχου Απόδοσης Εγκαταστάσεων

Σας παρέχουμε υπηρεσίες ελέγχου Δορυφορικών εγκαταστάσεων κάθε τύπου και μεγέθους. Οι ευαισθησία των δορυφορικών σημάτων απαιτεί προσεγμένες εγκαταστάσεις. Σε διαφορετική περίπτωση προκαλούνται αρκετά προβλήματα στη λήψη τους. Η προσεκτική τοποθέτηση, οι καλωδιώσεις, τα συστήματα διανομής και τα υλικά των εγκαταστάσεων οφείλουν το αποτέλεσμα στο τελικό χρήστη.

Σε συνδυασμό με την πολυετή εμπειρία μας και με χρήση σύγχρονων πεδιόμετρων εγγυόμαστε την βέλτιστη απόδοση του Δορυφορικού σας. Ελέγχουμε τα συστήματα σας και σας παραδίδουμε φύλλο ελέγχου με εγγύηση εργασιών.        

ενδιαφέρομαι

Ελέγχουμε & πιστοποιούμε εγκαταστάσεις με σύγχρονα πεδιόμετρα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΤΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ο έλεγχος και η αντιμετώπιση προβλημάτων στα δορυφορικά συστήματα είναι και η πιο σοβαρή και εκείνη που χρίζει εμπειρίας και γνώσης σε βάθος των ιδιαίτερων στοιχείων λήψης και διανομής.

Η εταιρεία μας με την αποδεδειγμένη εμπειρία που διαθέτει και με την χρήση σύγχρονων ψηφιακών οργάνων μπορεί να σας διασφαλίσει το σωστό έλεγχο του Δορυφορικού σας συστήματος και να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε πρόβλημα  της εγκατάστασης σας. Εφαρμόζουμε ποιοτικά ηλεκτρονικά προϊόντα για την βέλτιστη απόδοση του συστήματος για πάντα. Η δορυφορική λήψη είναι αρκετά ευαίσθητη συγκριτικά με την επίγεια.

Η εταιρεία Signal Networks αναλαμβάνει τον έλεγχο και την συντήρηση δορυφορικών συστημάτων δίνοντας βάση στα ακόλουθα σημεία:

Έλεγχος και αντικατάσταση σημείου τοποθέτησης

Το σύστημα θα πρέπει να τοποθετείται με τα σωστά πάντα υλικά στήριξης και σε σημεία που κρίνονται καταλληλότερα από την εμπειρία του εγκαταστάτη αναφορικά με παρεμβολές, ανεμοπιεσεις, όδευση καλωδίωσης κα.

Στόχευση Δορυφόρου

Από τους βασικότερους παράγοντες ποιοτικής λήψης είναι η ορθή στόχευση του δορυφόρου. Με αυτό το στοιχείο επιτυγχάνεται η λήψη όλων των εκπεμπόμενων συχνοτήτων χωρίς να απουσιάζουν μπουκέτα καναλιών από την δυνατότητα λήψης τους.

Έλεγχος και αντικατάσταση κατόπτρου

Η σωστή διάμετρο και κατάσταση του κατόπτρου του θα μας δώσει το επιθυμητό βέλτιστο αποτέλεσμα στην ποιότητα του δορυφορικού σήματος. Ελέγχουμε κυρτώσεις και κλίσεις κατόπτρων η οποίες ευθύνονται για προβλήματα στην λήψη.

Έλεγχος και αντικατάσταση LNB

Η μειωμένη απόδοση του LNB σε μια εγκατάσταση μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα και πιθανός απουσία κάποιον συχνοτήτων.

Έλεγχος και αντικατάσταση καλωδίωσης

Προβλήματα στην λήψη επίσης μπορεί να δημιουργηθούν είτε από κακής ποιότητας καλώδιο είτε από κάποια σημειακή καταπόνηση του, εντός ή εκτός του κτιρίου. Με τις ανάλογες μετρήσεις μπορούν να διαπιστωθούν δυσλειτουργίες των καλωδίων και να αντιμετωπιστούν.

Έλεγχος και αντικατάσταση συστημάτων διανομής

Το δορυφορικό σήμα μέχρι να φτάσει στο δέκτη μας παρεμβάλετε από παθητικά στοιχεία διανομής (διακλαδωτές, multiswitches, combiners, Diseqc, πρίζες). Ο έλεγχος του κρίνεται απαραίτητος σε περιπτώσεις απουσίας σήματος ή κακής λήψης.

Έλεγχος δορυφορικού δέκτη

Προβλήματα του tuner, ελαττωματική λειτουργία του τροφοδοτικού του δέκτη ή ακόμα και εσωτερικές παρεμβολές από ασύρματα δίκτυα μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την Δορυφορική μας λήψη.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η Signal Networks αναλαμβάνει την εγκατάσταση Δορυφορικών Συστημάτων με χρήση παράκεντρων LNB’s για την θέαση πολλών δορυφόρων με ένα κάτοπτρο και ένα καλώδιο. Μην περιορίζεται τις επιθυμίες σας. Η Signal Networks μπορεί να σας διασφαλίσει μια άρτια και επαγγελματική εγκατάσταση του συστήματος σας. Οικονομικά και αξιόπιστα

Η Signal Networks αναλαμβάνει την εγκατάσταση κινητών Δορυφορικών κατόπτρων με μοτέρ DiSEqC 1.2.

Διαθέτουμε αποδεδειγμένη εμπειρία σε σύνθετες εγκαταστάσεις κινητών Δορυφορικών Συστημάτων και χρησιμοποιώντας σύγχρονα ψηφιακά πεδιόμετρα και αναγνωρισμένα προϊόντα πετυχαίνουμε άρτιες εγκαταστάσεις, οικονομικά και υπεύθυνα

H Signal Networks προσφέρει υπηρεσίες μετεγκατάστασης του Δορυφορικού σας στο νέο σας χώρο.

Με απόλυτο επαγγελματισμό και πάντα σε ανταγωνιστικές τιμές σας μεταφέρουμε και επαναεγκαθιστούμε το Δορυφορικό σας σύστημα στη νέα σας τοποθεσία.

Η εταιρεία Signal Networks εφαρμόζοντας σύγχρονα προϊόντα, προσφέρει αποτελεσματική διανομή εικόνας και ήχου από το κεντρικό Δορυφορικό σύστημα σε διαφορετική πηγή εντός της οικείας σας. Άριστη ποιότητα εργασίας με επαγγελματική φιλοσοφία

Η Signal Netwroks αναλαμβάνει την εγκατάσταση ασύρματου συστήματος με δυνατότητα τηλεχειρισμού για δεύτερη τηλεόραση του χώρου σας.

Αναλαμβάνουμε την ποιοτική αναμετάδοση, εικόνας και ήχου, του Δορυφορικού σήματος από έμπειρο τεχνικό της εταιρείας μας.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ

Η Signal Networks προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες σε δορυφορικές εφαρμογές:

  • Πλήρη εξοπλισμό δορυφορικών εγκαταστάσεων
  • Εγκαταστάσεις δορυφορικών συστημάτων
  • Ρύθμιση / στόχευση δορυφόρων με σύγχρονα Δορυφορικά πεδιόμετρα
  • Συντήρηση δορυφορικών συστημάτων (after Sale)
  • Εγκαταστάσεις πολλαπλών δορυφόρων (Multi LNB’s)
  • Εγκαταστάσεις κινητών δορυφορικών συστημάτων
  • Κεντρικές δορυφορικές εγκαταστάσεις

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Επωφεληθείτε των προσφορών μας και αναβαθμίστε την τηλεοπτική σας εμπειρία


1

ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΛΕΤΗ

Ερχόμαστε στο χώρο σας και μελετάμε τις ανάγκες σας για να βρούμε την βέλτιστη για εσάς λύση. Σας προτείνουμε πάντα την καλύτερη και πιο οικονομική λύση

2

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Πλήρης τεχνική υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς με πολυετή εμπειρία πριν και μετά το έργο

3

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Δεσμευόμαστε για τις εργασίες μας. Παρέχουμε Εγγυήσεις καλής λειτουργίας των Συστημάτων και του εξοπλισμού ξεχωριστά.

4

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Στόχος μας σε κάθε εγκατάσταση είναι να προσφέρουμε άρτια ποιότητα εφαρμογής και ταυτόχρονα επαγγελματική ανταπόκριση πριν και μετά το έργο.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή προσφορά επικοινωνήστε μαζί μας