Εγκατάσταση ΟΤΕ-ΤV στη Πεντέλη

Εγκατάσταση ΟΤΕ-ΤV στη Πεντέλη

Πρόκειται για μετεγκατάσταση Δορυφορικού εξοπλισμού στην Περιοχή της Πεντέλης.  Το Δορυφορικό Κάτοπτρο τοποθετήθηκε στην εξωτερική πλευρά του δώματος, σε πλαϊνό τοιχίο με την χρήση βάσης με αντηρίδες.

Ο πελάτης κατείχε συμβόλαιο με την Cosmote – TV και κατά συνέπεια η στόχευση έγινε στο Δορυφόρο EutelSAT 9 East. Με την χρήση επαγγελματικού οργάνου μέτρησης της PROMAX η στόχευση πραγματοποιήθηκε με απόλυτη ακρίβεια και μέγιστη απόδοση.

Η Signal Networks παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στο τομέα των επίγειων και δορυφορικών εγκαταστάσεων

Εγκατάσταση ΟΤΕ-ΤV στη Πεντέλη

Related Projects

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *