Εγκατάσταση Δορυφορικού πιάτου NOVA στη Βάρη

Εγκατάσταση Δορυφορικού πιάτου NOVA στη Βάρη

Πρόκειται για υπηρεσία Εγκατάσταση Δορυφορικού πιάτου NOVA στη Βάρη Αττικής.

Χρησιμοποιήθηκε ο ήδη υπάρχον εξοπλισμός ο οποίος από το μπαλκόνι του πρώτου ορόφου μετεγκαταστάθηκε στο μικρό δώμα ανάμεσα στα κεραμίδια του κτιρίου. Αυτό ο μικρός χώρος αξιοποιήθηκε για να τοποθετηθεί η κοινή βάση στήριξης της NOVA με τις αντηρίδες. Και οι τέσσερις (4) οπές που έγιναν στο δάπεδο σφραγίστηκαν με εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών για βέλτιστη στεγάνωση.

Η λήψη του Δορυφορικού σήματος πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία και με εκπληκτικά αποτελέσματα όπως αυτά εμφανίζονται στη φωτογραφική τεκμηρίωση. Οι μικρές λεπτομέρειες στην εγκατάσταση και η χρήση επαγγελματικού οργάνου μετρήσεων (πεδιόμετρο) συμβάλουν στην μεγιστοποίηση της λήψης του Δορυφορικού σήματος.

Η τελική σύνδεση και η διανομή του δορυφορικού σήματος πραγματοποιήθηκε με καλώδιο αναμονής που υπήρχε στο δώμα.

Τα αποτελέσματα στην λήψη άψογα και πάντα με την γραπτή εγγύηση της Signal Networks.

Εγκατάσταση Δορυφορικού πιάτου NOVA στη Βάρη Εγκατάσταση Δορυφορικού πιάτου NOVA στη Βάρη
Εγκατάσταση Δορυφορικού πιάτου NOVA στη Βάρη

Related Projects