Εγκατάσταση ΟΤΕ-ΤV στη Πεντέλη

Εγκατάσταση ΟΤΕ-ΤV στη Πεντέλη

Εγκατάσταση ΟΤΕ-ΤV στη Πεντέλη

Πρόκειται για μετεγκατάσταση Δορυφορικού εξοπλισμού στην Περιοχή της Πεντέλης.  Το Δορυφορικό Κάτοπτρο τοποθετήθηκε στην εξωτερική πλευρά του δώματος, σε πλαϊνό τοιχίο με την χρήση γωνιακής βάσης με αντηρίδες.

Ο πελάτης κατείχε συμβόλαιο με την Cosmote – TV και κατά συνέπεια η στόχευση έγινε στο Δορυφόρο EutelSAT 9 East. Με την χρήση επαγγελματικού οργάνου μέτρησης της PROMAX η στόχευση πραγματοποιήθηκε με απόλυτη ακρίβεια με αποτέλεσμα την μέγιστη απολαβή λήψης σήματος.

TIPS

Σε μια Δορυφορική εγκατάσταση τα σημεία που πρέπει να προσεχθούν είναι τα ακόλουθα:

  1. Τοποθέτηση βάσης στήριξης: Απαραίτητο και βασικό κρίνεται η βέλτιστη τοποθέτηση της βάσης στήριξης του κατόπτρου. Κριτήρια  αποτελούν τόσο η κάθετη στήριξη της βάσης όσο και η σταθερότητα της.
  2. Στόχευση του Κατόπτρου: Λεπτομερής και ακριβής στόχευση του κατόπτρου θα μας δώσει την βέλτιστη απολαβή σήματος. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση των περιπτώσεων “απώλειας σήματος” σε κακές καιρικές περιπτώσεις.
  3. Πέρασμα καλωδίωσης: Τα σημεία που πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή είναι σημεία όπου η πορεία του καλωδίου δημιουργεί γωνίες μεγαλύτερες των 70 μοιρών καθώς επίσης και σε αιωρούμενα τμήματα καλωδιώσεων που ακουμπάνε σε τοιχία. Υπάρχει κίνδυνος να κοπούν.

Η Signal Networks παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στο τομέα των επίγειων και δορυφορικών εγκαταστάσεων.

Για την εγκατάσταση της Επίγειας ή Δορυφορικής κεραίας στη Περιοχή της Πεντέλης εμπιστευτείτε τους Ειδικούς της Signal Networks στην τηλεοπτική λήψη. Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε περισσότερα και να ενημερωθείτε για τις λύσεις που προσφέρουμε.

Επίγεια Λήψη

Δορυφορική Λήψη

 

Related Projects